Oszd meg és legyél áldott!

Minden szentek éjszakája (All Hallows Eve), Mindenszentek és a Halottak napja hármas ünnepének alkalmából egy kevéssé ismert Istennő-aspektust mutatunk be.
A népmesékben és nyelvi emlékekben számos olyan ősi tudásmorzsa maradt fent, amelyet a mindenkori politikai és vallási hatalmak el akartak törölni. A Nagy Istennő kultusza azonban élő, eleven, és még ha búvópatakként kellett is rejteznie, átvészelte az évezredeket.
A Holtak Úrnője két formában maradt fent a Belső-Ázsiai türk és szláv népeknél.

Türk bába, szláv baba

Habár a jelenlegi besorolás szerint a magyar a finnugor népek közé tartozik, kultúrája és a keleti népek tanúsága szerint a turáni, azaz türk népek közül származik. Nálunk – és itt a türk mellett némely finnugor népet is meg kell említeni –, a vasorrú (Erdélyben: vasfogú) bábaként ismert az a „mitikus lény” (valójában a Holtak Úrnője), amit a szlávok baba yagaként ismernek.
A bába – baba szavak azonosság mindenki számára egyértelmű, és a két „lény” jellemzői alapján szoros átfedésben áll egymással.

Vasorrú/fogú bába a türk népeknél

Habár a kései népmesékben a vasorrú bába összemosódott a boszorkánnyal, a különbség nyilvánvaló: míg a boszorkány mágikus hatalommal bíró ember, addig a vasorrú bába természetfeletti lény.
Ami jelentős különbség a szláv baba yagához képest, az pont a vasorr/fog. Ennek a jellegzetes tulajdonságnak két lehetséges forrása ismert:

1. Finnugor halotti maszk
A sámánhitű népek az elhunyt ősök tiszteletére bábut faragtak a halottaik lelkének lakhelyéül. „Az obi-ugorok ábrázolják így szellemeiket. Ezeknek időről időre áldozatot mutatnak be: arcukat, szájukat, orrukat bekenték vérrel, hússal, zsírral stb. Hogy az arc ne korhadjon hamar, a báb kiemelkedő orrú faarcát fémlappal fedték (cink, ólom, bádog, réz vagy ezüst).” (MNL)

2. Türk és szláv magzatelhajtás
A „fémorrú jelző közismert a szibériai török népek hősénekeiben: „rézorrú banya” (teleut); „ólmos szemekkel, rézorral egy banya ült” (szagáj); „rézorrú banya”, „rézorrú anyó” (sór).” (MNL)

dark forest1

Kép forrása

Sántha Attila állt elő egy újabb elmélettel, amely szerint „a Vasorrú (Székelyföldön és Csángóföldön: Vasfogú) Bába eredetileg egyszerűen a kaparást végző, gyermekeltevő bábát (szülésznőt) jelenti, ebben a jelentésben a szó ma is él a Bákó megyei Klézsén. A jelentés kései felbukkanását a tanulmány szerzője azzal magyarázza, hogy mindig is tiltás alá esett a gyermek eltevése, az arról való beszéd büntetést hozott magával.” (Sántha Attila: Ő, Akit Babbának Neveznek, ; Wikipédia)

Sántha Attila szerint a vasorr a kampót jelenti, mellyel a méhbe benyúlnak (oldalból nézve), a vasfog ugyanez szemközti nézetből (vö. délszláv Gvozdenzuba). A Vasorrú Bába a fogaival rágja magát keresztül azon a sűrű erdőn, amely a menekülő fiatalok által hátradobott vakaróból (lóvakaró keféből) keletkezett: a nő fanszőrzetén kell keresztülhatolni, hogy el lehessen jutni a magzathoz, hogy el lehessen tüntetni. A tanulmány figyelmeztet arra, hogy Baba Jaga:

– ellopja a gyermeket és megeszi
– egy lelkekkel teli kádja van: meg nem született, születéstől visszatartott magzatok lelke
– csőrével eszi az embereket, mint a madár: (élő vagy halott) magzatot fel kell darabolni, ki kell tépni, mielőtt kivennék a méhből
– készíti a forró vizet, hogy megfőzze benne a gyermeket (a csodálatos hattyúliba meséje): forró vizes magzatelhajtási módszer
– őrzi az élet- és halálvizet (MNL élet- és halálvize): magzatvíz.

Kis kitérő: a Vasorrú Bába férfi párja a Rézfaszú Bagoly: a bagolynak nevezett tudósorvos, akinek jellemzője, hogy van egy rézszerszáma (képletesen fasza), amivel a nő nemi szervében vájkál, tőle „azért kell félni, mert megreszel”.

Bábák és abortusz

Mindez abszurd, meghökkentő és felkavaró lehet, azonban fontos szem előtt tartanunk, hogy az abortusz, még ha nem is volt tiltott a kereszténység előtt a nők számára, a szakképzett orvosokat eltiltották tőle (kivéve, ha az anya életének védelméről volt szó).
„A magzatelhajtást, mivel a hippokratészi orvosi eskü tiltotta, egyik csoport sem gyakorolhatta, csak abban az esetben, ha a terhesség az asszony életét veszélyeztette. Mint minden korban, az antikvitásban is megtalálták az emberek annak a módját, hogy a törvényt kijátsszák. Az abortuszt ugyanis nem tiltották, csak éppen azok nem hajthatták végre, akik a legszakképzettebbek voltak (ti. az orvosok) e téren. Létezett azonban egy olyan csoport, amely bátran nevezhető a szülés, szülesztés legkiválóbb szakértőjének: a bábáké. A magzatelhajtást bábák végezték, hiszen őket az orvosi eskü nem kötötte.” Gradvohl Edina: Női fortélyok. Születésszabályozás a görög világban, (Rubicon 2004/12)

Baba Yaga a szlávoknál

A magyar népmesék kacsalábon forgó kastélya, az „emberszagot érző” antihős/boszorkány, a sárkányok anyja mind a Baba Yaga jellemzői közé tartoznak, akinek a Yaga névrésze valószínűleg ’kígyó’ alapértelemmel bír.
„Számos olyan történet is megmaradt, amelyben tanácsokkal és segítséggel látja el azokat, akik felkeresik őt az erdő mélyén található, csirkelábon álló vityillójában…

baba1 583x450

Kép forrása

Egy mozsárban ülve repked az erdő komor fái között, és egy nyírfából készült seprűvel tünteti el a varázslatos „hátasa” nyomait. Az erdő mélyén, egy faházban lakik, amely két csirkeláb révén akár a helyét is képes megváltoztatni, ám amikor épp egy helyben tartózkodik, karókból álló kerítés övezi, amelyet emberi koponyák díszítenek. Általában minden karón egy koponya helyezkedik el, s csupán egyetlen marad üresen, amely az érkező hős fejének helye lesz majd. Egyes történetek szerint a viskónak nincs se ajtaja, se ablaka, és csak úgy lehet felfedni a bejáratot, ha elhangzik a következő varázsige: „Fordíts hátat az erdőnek, és nézz felém!”

Bilibin. Baba Yaga

Kép forrása

A csirkelábakon álló ház egyébként a szibériai nomád vadász népektől ered, akik cölöpökre emelt, ablak nélküli viskókat építettek az élelem tárolására.” (RV: Barangolás a szláv folklórban)

Bab-Ilin: az Istenek Kapuja vagy Babaya, az öregember?

Tegyünk egy rövid kitérőt az ókori Közel-Keletre, ahol az akkádot évezredeken át közvetítő nyelvként használták, valahogy úgy, mint mostanság az angolt, és a sumer volt a műveltség nyelve, mint Európában a latin a huszadik század elejéig.
Az akkádban a ’Bábu’ szó jelentése: kapu. Babilon neve – ha elfogadjuk a közkedvelt etimológiát – jelentése: Istenek Kapuja (Bábu-Ilin).
Tudjuk viszont, hogy a sumerben a kapu kan4/KA formában volt ismert: Ojyx /Ogtd. A sumerből azonban más szó átkerült Belső-Ázsiába, ez pedig az ’istenség’ jelentéssel bíró dingir Ogzt : törökül Tanrı, mongolul Тэнгэрээ (Tengeree), bolgár-törökül Тангра (Tangria). A szóalak már a legkorábbi ótörök orkhoni köktürk feliratokon is megjelenik teŋri formában, ejtése körülbelül tengri. Egyszerre jelenti a főisten, az egeket és a mennyet. Nálunk ez már tenger jelentéssel és formában maradt meg.
Viszont akad egy másik szó, amely figyelemre méltó, ez pedig a Babaya, ami öregembert jelent: ba-ba-ya10 Oagf.

Tudjuk, hogy a szlávban a Baba Yaga egyik alapjelentése az „öregasszony”. Talán nem túlzás azt állítani, hogy amint a dingir Belső-Ázsiában már tengri, tenger, tengar formában, de ugyanúgy istent jelent, mint a sumerben, hogy a babaya egy –ga képzővel Babayaga formában, nyelvileg azonos „öregasszony” jelentéssel maradt fent!

A Kapu és az Öregasszony

Van egy értelmezési sík, ahol a két, látszólag teljesen különböző jelentések egységet alkotnak: ez pedig a Holtak Úrnőjének szimbolikája.
A Holtak Úrnője a Kapu istennője is egyben. A kutya az egyik jelképállata, aki egyben a kapuk őrzője is (gondoljunk Kerberoszra). Szintén jelképállata a kígyó.
Ő az, aki elviszi a holtak lelkét, aki a halál maga. Ugyanakkor öregasszonyként képzelték el, kifejezve, hogy az élet legvégét és a születés előtti, túlvilági létet uralja. Ezért is válik érthetővé, miért lett (ha érvényes az etimológiai fejtésünk) a babaya öregemberből babayaga öregasszony.

A Kapu-Báb(u), Vasorrú Bába, Babaya(ga) tehát maga a Holtak Úrnője, méghozzá különleges aspektussal: az elhajtott magzatok lelkét a túlvilágra kísérő Istennő.

2 COMMENTS