Oszd meg és legyél áldott!

A kérdés jogos, miért Istennő az Istennő, és miért nem Teremtő, Isten, Anya?

Miért mondhatjuk, hogy az Istennőben van minden, azaz miért vagyunk Panentheaisták, ha egyszer ről beszélünk?

És miért Istennő, miért nem Anat, Inanna, Déméter, Nuit vagy más név, amiként nevezzük Őt? A válaszok további kérdéseket fognak szülni, ami helyénvaló.

Legyetek kíváncsiak, mert a kíváncsiság hajt előre a tudás ösvényein.

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Mivel a Teremtő IstenNő, áldott legyen a szent neve, túl van téren és időn, emberi minőségeken, polaritásokon, nemiségen, ezért maradhattunk volna a már megszokott Isten szónál.

Három okból választottuk mégis az Istennő szót.

  1. Mert a közvetlen, teljes tapasztalás kétséget sem hagyott felőle, hogy Istennő.
  2. Mert az ősvallás letéteményeseiként a folytonosságot, kontinuitást jelentjük ki vele, hiszen egykoron csak az Anyaistennőt ábrázolták emberi formában.
  3. Mert világosan és tisztán meg akarjuk különböztetni az ábrahámita vallásoktól az ősi vallást, az Emberiség egyetemes ősvallását.
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Miért Istennő, ha egyszer túl van téren és időn és nemiségen?

Mert itt, ezen a síkon, most, ebben a korban így közvetíthetjük a legtisztábban mindenki számára az üzenetét, és segíthetünk bárkinek, hogy megtalálja a Hozzá vezető ösvényt.

A Megnyilvánulatlan egyébként meg se nevezhető, értelemmel, lélekkel, szellemmel se fogható fel. Ahogy a taoizmus alaptanítása is kimondja: az az Út, ami szavakba foglalható, nem az eredeti.

Pusztán az irány az, és a tiszta, intuitív tudás tanúskodik arról, hogy nagyon is élő a kapcsolat. Utalhatunk rá, de nem nevezhetjük néven, éppen úgy, amint az idő kezdete előttről se beszélhetünk, mert a kezdet is az időbeliség függvénye.

Ezért Istennőt mondunk, de a Megnyilvánultat értjük alatta

A kinyilatkoztatásokból – akár régi korokban érkeztek, akár újak – egyértelműen kiderül, hogy a tudat határa a megnyilvánult valóság határával esik egybe.

Azon túl már se név se forma nincs, mert ezek a Lét törvénye alá tartozó világ részei.

A Megnyilvánult Istennőnek van neve. Túl a nemiségen, túl a gyermekded, primitív dualitás tévképzetén léteznek a Valónevek, amelyek Őt jelentik. Nem ráaggatva – ám azt, hogy miként lehet Valóneve és az, azok micsodák, hittitkok.

Nevezheted akár Istennek vagy Bráhmának is, ha ez közelebb áll a szívedhez. Akár Atyának vagy Jézusnak vagy Krisnának. Mi azonban, a fenti három pont miatt, tartjuk magunkat az Istennő formához.

Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?
Miért Istennő az Istennő és miért nem inkább Isten?

Az Istennő megnyilvánulásai és arcai

Rendkívül leegyszerűsítve mindent, érdemes így gondolnod arra, miként lehetünk egyszerre egyistenhívők és többistenhívők, miként lehetséges, hogy IstenNőről és Atyáról beszélünk egyszerre.

Megnyilvánulatlan IstenNő -> Teremtő -> Három istennői Arc (Leány – Anya – Öreganya), három isteni Arc (Fiú – Atya – Öregatya) -> az Arcok képei (az egyes istenségek, nevek).

Minden istenség valamely Isteni Arc megmutatkozása. Minden Isteni Arc a Teremtő megmutatkozása. A Teremtő pedig az IstenNő megnyilvánulása.

Az Istennő hite feminista?

Határozottan nem. A feminizmus éket ver ember és ember közé nemi alapon, és azt a hamis látszatot kelti, mintha a Nők és Férfiak valamiféle küzdelmet folytatnának a jogokért.

A többi téveszmét és politikai felhangot már nem is említjük.

Az Istennő hite humanitariánus

Azaz számunkra az ember a jogalany, függetlenül a nemiségétől, genderétől, identitásától. A mi szemünkben minden embert ugyanazok az alapjogok illetnek meg, és egy társadalmon belül nem lehet bárkit is a nemisége miatt hátrányban vagy előnyben részesíteni.

Mi az emberek jogaiért szállunk síkra, mert jog szerinti egyenlőség csak akkor lehet, ha a jog előtt nem különböztetünk meg nemet vagy gendert.

Az Istennő vallása dualista?

Határozottan nem. A dualitás gyermeki eszméjét meghagyjuk azoknak, akik szeretik faék egyszerűségűnek hinni a világot, ahol Jó és Rossz, Fény és Sötét vívja korokon átívelő háborúját.

Éppen ezért nincs nálunk egy Istennő-Isten páros. Lásd a fentieket. A Megnyilvánult önönmagából alkotott mindent. Miért lett volna szüksége egy mindenható teremtőnek biológiai aktusra?

Akkor nincsenek is „férfi istenségek” az Istennő vallásában?

Dehogynem! Számos isten és istennő létezik vallásunkban. Ők egyfajta felügyelői, irányítói a valóság valamely részének, aspektusának.

Ugyanígy valljuk, hogy léteznek angyalok, azaz közvetítők is.

Akiknek igénye van rá, tisztelheti, imádhatja az isteneket, istennőket, kérheti segítségüket, együtt dolgozhat velük, áldozhat nekik.

Akinek nincs rá igénye, az sincs semmire rákényszerítve.

Aki pedig elismeri őket, de nem tiszteli, vagy nem tudja, miként álljon hozzájuk, tanácsokat és tanításokat oszthatunk meg, sőt szertartásokat tarthatunk.

Hogyan nevezzük Valónevén az Istennőt?

Ez hittitok. Ám a régi nevek, amiket bárki használhatott, most is rendelkezésre állnak. Inanna, Anat, Déméter, Perszephóné, Hekaté, Íszisz… Ozirisz (Uszir), Dzsehuti (Thot), Jézus, Atya, Krsna… a sort hosszan lehetne folytatni.

Ha számodra az Istennő névforma túl steril, túl távoli, nevezd Őt úgy, amint azt a megérzésed, az intuíciód súgja.

Kép forrása

4 COMMENTS

Comments are closed.