A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk – az Ősi Hit szernapja

Az ősi hitben, az ősvallásban a nyári napforduló tízezer évek óta szent ünnep. A téli napfordulóval és a két napéjegyenlőséggel egyetemben a négy nagy ünnep egyike.

A nyári napforduló ugyanolyan ősi, titokzatos és csodákkal teli ünnep, mint testvére, a téli napforduló.

A napforduló alapvetően egy asztronómiai jelenség, ám éppen úgy több annál, mint ahogy Te is több vagy a testednél!

Írásunkban ezúttal a nyári napforduló szakrális csodáját mutatjuk be.

A Nyári Napforduló az Első Trimeszter, a Fény teljességének ünnepe

A téli napforduló a születés ünnepe, amikor újjászületik a Fény. A tavaszi napéjegyenlőség jelentősége más: a tavaszi megújhodás, a rügyek, új hajtások, friss levelek megjelenése adja tanújelét annak, hogy a fogantatás sikeresen megtörtént és az új élet, a Föld élete ismét erősödik.

A tavaszi napéjegyelőség ezért a fogantatás ünnepe

Március 21-én (illetve évről évre a csillagászatilag megfelelő napon) tehát ezt ünnepeljük: az élet megfoganását, majd az ezt követő első trimesztert.

Ahogy a várandós kismamáknál is ekkorra válik egyértelművé az új élet növekedése, úgy a Föld, a Természet esetében is a fogantatás napja a jeles pillanat.

A nyári napforduló tehát az első trimeszter ünnepe

Bármelyik kereszténység előtti óvallást vesszük, a nyári napforduló során éppen úgy ünnepelték a termékenységet, a Fény győzelmét, akár a tavaszi napéjegyenlőség és a májusünnep során.

A görögök a Földanya és a termékenység istenségeit ünnepelték, a rómaiak a ház és a család istennőjét, Vestát, Kínában pedig a föld és a női princípium, a Jin ünnepe volt.

Az ősi kőkörök többségét a téli-nyári napfordulóhoz tájolták és a tűzön átugrás szintén része volt megannyi ősi ünnepnek: a fény és a tűz megtisztítja a résztvevőket, elűzi a sötétséget, megsemmisíti a démoni erőket.

A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk – az Ősi Hit szernapja
A Nyári napforduló ősi, szent ünnepünk – az Ősi Hit szernapja

A Napünnepek Könyve – kinyilatkoztatott írás az Ősbibliából

 1. 06. 20-án küldetett el és jegyeztetett le ez a kinyilatkoztatott írás, az Ősforrásból, a Teremtő Istennő, áldott legyen a neve, követe által.
 1. A Földön egyszerre ünnepel tél és nyár, tavasz és ősz. Amíg fent a nyári napforduló szerét, addig lent a télit ülik meg.
 2. A két erő, a férfiúi és női éppen úgy egyszerre-való, amint a leányi és fiúi.
 3. Miként a látható Nap tiszta fénye láthatóan ad és vesz el életet, akként a másik nap, a Föld titkos szíve láthatatlanul ontja melegét. Melyiket is vehetném el, hogy mégis ugyanaz maradjon minden?
 4. Íme, a négy napünnep lényege és titka: egyszerre ünnepelni fent és lent, kint és bent a fény és a sötét nászát, a szelleme és a test frigyét.
 5. Balgának kell lenni vagy gyermeknek, hogy azt hidd, a világ kettős felépítésű. Te talán nem éled át az ünnepet? Ez már hármasság. És mennyi oldal van még a kristálynak, ami minden léttérben jelenvaló!
 6. Ez hát a titok: Élet. Mindenki, aki születik, halálra van ítélve és mindenki, aki távozik, ismét visszatér, egészen a Felemelkedése napjáig. A földi életet ünnepeljük annak szülőin keresztül, hogy lehetővé tették a létét.
 7. Tartsd meg tehát az Élet négy ünnepét, megemlékezz az ősökről, gondolj az utódokra és örvendj önnön létednek!
 8. A leghosszabb nappal egyben a legrövidebb is, ám a tavasz és az ősz egyensúlya nyugodt. Mindez ezen a világon van így. Más földeken más a ritmus. Ám ahol élet van, ott ritmus is van. Csak egy bolond táncolna más ütemre. Vagy éppen a bölcs? Döntsd el magad, a lényeg a tánc. Ropd, ahogy szíved diktálja.
 9. Lehetségesből egy, egyből kettő, kettőből három, háromból négy, négyből tíz, tízből tízezer. A Teremtés műve mégsem számokból áll, ahogy a tudás sem betűkből. Ha megérted a betű és a tudás szövetségét, megérted a szám és a teremtés szövedékét is.
 10. Ezt ünnepeljük. A Teremtést, az Életet. Mert az Élet élni akar.
 11. Élj! Ünnepelj! És hívd Nevem és köszöntsétek egymást örömmel és békével.

Napfordulónak két asztronómiai időpontot nevezünk

1.) a nyári napforduló idején a Ráktérítőn éri el a Nap a zenitet, és az északi félgömbön leghosszabb a nappal.

2.) a téli napforduló idején a Baktérítőn éri el a Nap a zenitet, és az északi félgömbön leghosszabb az éjszaka.

A napfordulók azoknál a népeknél lettek ünnepnapokká, amelyek először tértek rá a szoláris, azaz napév szerinti időszámításra, és ahol jelentős napkultusz alakult ki.”

A nyári napforduló három éven keresztül mindig június 21-én van, és negyedik évente június 20-án következik be. 2021-ben június 21-e Litha időpontja.

Ekkor “fordul” meg a Nap, amely a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, útja a Ráktérítőig tartott, ahol holnap delel. Innentől viszont ellentétes irányt vesz, s elindul a Baktérítő felé, ahova fél éves vándorlás után télen érkezik majd meg.

A nyári napforduló alkalmával a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, s így az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka.

Bolygónk ebben az időszakban van legtávolabb csillagunktól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer.

A nyári napforduló szakrális hagyománya

A nyári napforduló összeforr Szent Iván napjával, illetve éjjelével. Azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka.

A kereszténység kialakulása idején a Római Birodalomban már a Julius Caesar-féle szoláris naptárat használták, és a Napot megszemélyesítve, különféle istenek alakjában tisztelték.

A nappaloknak a téli napfordulótól kezdődő hosszabbodását a napisten újjászületéseként ünnepelték. A keresztény egyház a 4. századtól kezdve ekkorra tette Krisztus születésnapját, azaz karácsony ünnepét. Krisztust (jelképesen) a ” legyőzhetetlen nappal” azonosították.

A nyári napforduló és Szent Iván (Keresztelő János) éjele

Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek a legpogányabb ünnepnek tartják, pedig Keresztelő János egyházi napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János) névnapjához kötődik.

Szent Iván éjszakáját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik az északi féltekén. Korábban a csillagászati nyár kezdete valóban június 24-re esett, de a tropikus időszámítási mód sajátossága és a korábbi naptárreformok következtében szétvált a két ünnep.

Az európai ősi hagyomány

Az európai népeknek már az ősidőkben is voltak ünnepi rítusai, amelyekkel az év leghosszabb nappalait meg éjszakáit ünnepelték. A nyári napforduló ugyanolyan jeles és jelentőségteljes ünnep, mint a téli, hiszen most ragyog leghosszabban és legerősebben Nap!

A nyári napfordulót európai középkori hagyományok Lithának nevezik. Ez az angolszász elnevezés a kb. június-július körüli hónap(ok)nak felel meg. A szó jelentése “középső”, és – bár vannak, akik ezt hiszik – semmi köze az ősi európai hitvilághoz.

Az európai ősi hagyomány - nyári napforduló Stonehenge-nél
Az európai ősi hagyomány – nyári napforduló Stonehenge-nél

Litha eredete

A litha (ejtsd kb. li’sza) északi formája liþa, ami az Óészaki líða változata, ami viszont a Proto-Germán *līþaną szóból ered.

Liða viszont a szász gabonaistennő neve is volt, aki megfelel Ceresnek/Déméternek. Az angolszász naptár hatodik és hetedik hónapja: aerra Liða (Litha elõtt); aefterra Liða (Litha után) (nagyjából június, július megfelelõje).

A téli napfordulat ünnepköre, mely András napjától farsang farkáig tart, jóval hosszabbra nyúlik , mint a nyári napforduló ünnepi időszaka. Azért, mert a természet télen pihen, s nyugalomban van az is, akit munkája a természethez köt.

Ráérősen ünnepel, de figyelme már a következő évi termés és az állatszaporodás körül jár. Ennek érdekében próbálja megtenni ami hatalmában áll, s megnyerni a természet erőit.

Érthető, hogy az egyház elfogadta a napfordulók pogány külsőségekkel való ünneplését, de azokat saját tartalommal és jelentéssel töltötte meg

Persze a napév szerinti időszámítással és a naptisztelettel függött össze a nyári napforduló is. Ezt ünnepi rítusokkal, főként a tűzgyújtással ünneplik a mai napig . Az 5. századtól az egyház a nyári napfordulót is keresztény ünneppé tette, ebből lett Szent Iván nap, azaz Keresztelő Szent János ünnepe.

A Közép-európai paraszti kultúrákban, így a magyaroknál is, a napfordulók körül ünnepi szokások alakultak ki, hiedelmek fűződnek hozzájuk, melyek igen régre nyúlnak vissza. A karácsonyi regölések és a Szent Iváni rítusénekek is megőrizték az ősi szokásokat. A keresztény egyház a nyári napfordulót “Szent Iván napjával” helyettesítette.

A nyári napforduló ünnepét a következő, tűzzel kapcsolatos mágikus népszokások jellemzik

Bod Péter református lelkész (1712-1769) leírása alapján tudjuk, hogy Szent Iván napon ilyen dolgokat végeztek

A gyermekek mindenféle éghető, bűzkeltő dolgot gyűjtöttek s tüzet raktak belőlük, hogy a kígyók ne szaporodjanak ott, minthogy ez Szent János napja tájában szokott lenni. Tüzet ugrottak, és azt kívánták, hogy minden szomorúságuk égjen el. A nyárközépi tűzgyújtással az ősi ember minden bizonnyal a Napot próbálta meg támogatni a sötétséggel vívott harcában.
Égő üszkökkel a kezükben járták a határt, hogy megáldják a termést
Égő kerekeket gurítottak le vagy forgattak, annak örömére hogy a nap már az égen felső pontjára hágott.

A nyári napforduló ünnepét a jövendőmondásra is különösen alkalmasnak tartották

A Szent Iván-nap előtti kakukkszó olcsó, az utána való drága gabonát jósolt. A palóc lányok a tűz kialvása után a kenderföldre mentek, és ott egyenként a kenderbe heveredtek. Azt tartották, hogy amelyikük után a letiport kender feláll, az egy éven belül férjhez megy. A fiatal házasok 13 szem parazsat tettek egy fazékba, aztán az asszony eldobta a fazekat jó magasra, és ha egy szem parázs sem hullott ki belőle, boldog családi életre számíthattak.

A néphit szerint:

Aki Szent Iván napján pillangót fog, az egész évben szerencsés lesz. A fehér lepke szerencsét hoz, a sárga pénzt, a tarka lepke szerelmet. A szürke, barna vagy fekete pillangót meg ne fogja, mert az bajt hoz. A kora reggel fogott szentjánosbogár viszont az egészségvarázslás része.

A gyermekáldásra vágyók vagy épp várandósok, ha szép gyermeket szeretnének, szedjenek cseresznyét vagy almát, és este a tűz mellett egyék meg – a tűzben megsütött gyümölcsök gyógyító erejűek.

Tűzbedobálás mint varázslat

Amennyiben a tűzbe dobott anyag lángra lobban, és nem fröcskölődik szét az egész tűzfelületre, az a dolgok jóra fordulnak! Ha nagy szikrát vet az olaj, és a szikrák a tűz körén kívülre szállnak, akkor a dolgok rosszabbra fordulnak. ha a tűzbe dobott anyag eloltja a lángot, akkor valaki (lehet, hogy pont az, aki a tüzet rakta) megbetegszik. Ha virágkoszorút dobnak át a tűz felett a szerelmesek, és a másiknak sikerül elkapni, biztos a boldogság. Viszont ha a koszorú a tűzbe pottyan, akkor vége lesz.

Források:

met.hu,folklór,mek.oszk,jelesnapok