Az Őszi napéjegyenlőség ősi, szent ünnepünk – az Ősi Hit szernapja

Az ősi hitben az őszi napéjegyenlőségnek kiemelt szerepe volt. Ekkor a második trimesztert ünnepelték, egyszersmind a bőséges takarítást.

Ahogy a Föld méhében egyre nagyobbra növekszik a fény, úgy érik be a termény és úgy érnek be a gyümölcsök is. Az őszi napéjegyenlőség táján mutatkozik meg az elmúlt év munkálkodásának minden gyümölcse.

Az Őszi napforduló a bőség és aratás ősi ünnepe

Ezen a szent napon, ami minden évben szeptember 21 és 23 közé esik, ünnepelték őseink a bőséget, az aratást és adtak hálát a Teremtőnek, amiért annyi minden jutott nekik az egész éves munkát követően.

A beavatottak ekkor ünnepelték az istenanyai személy második trimeszterét: a tavaszi napéjegyenlőségkor megfogant Fény majd a téli napfordulókor, három trimeszter után születik meg.

Az őszi napéjegyenlőség szakrális idő, szent időszak, ősi, szent ünnepünk

Az őszi napéjegyenlőség szakrális idő, szent időszak. Régi, ősi időkből származó, jeles ünnep az őszi napéjegyenlőség, amikor a nappal és az éjszaka hossza megegyezik.

A tavaszi napéjegyenlőséggel együtt (időpontja március 21) osztotta ketté a napból kiinduló évkört. Szent Iván-naptól – június 24.- kezdtek rövidülni a nappalok.

Az Őszi Napéjegyenlőség ünnepe az őskorig nyúlik vissza

Amióta létezik földművelés, az őszi napéj-egyenlőség a Földanya, a Nagy Anya napja, az aratást és az utána következő pihenést helyezve előtérbe, amikor majd az Álmok és Holtak Úrnője, az Öreganya fog uralkodni.

Az őszi nap-éj-egyenlőség a beérett termés, a betakarítás ünnepe, kelta szóval Mabon, a görög világban pedig Perszephóné napja.

Az őszi napéjegyenlőség ideje 2022-ben

Az őszi napéjegyenlőség 2022-ben szeptember 23-án pénteken következik be Közép-Európában.

Csillagászati érdekességek

Habár a közhiedelem szerint a Nap keleten kél és nyugaton nyugszik, valójában csak a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején történik egyedül így. Most tehát pontosan betájolhatjuk, merre van nyugat, mind más napon kissé eltér az iránytól a Nap zenitje.

Csak az őszi és a tavaszi napéjegyenlőség idején kel és nyugszik pontosan keleten és nyugaton a Nap. Kép forrása
Csak az őszi és a tavaszi napéjegyenlőség idején kel és nyugszik pontosan keleten és nyugaton a Nap. Kép forrása

A kelta Mabon

A kelták máglyákat gyújtottak az őszi nap-éj-egyenlőség idején, és elégették egy férfi isten bábuját, vagy képmását a szántóföldön vagy a mezőn. A bábu elégetése a gabonaisten testének rituális megsemmisítését jelképezte. Oltárt emeltek, amit gyümölcsökkel, falevelekkel, virágokkal díszítettek és gyertyát gyújtottak az ünnep tiszteletére.

A kereszténység felvételét követően is megmaradt az aratás kelta ünnepe: Nagy-Britanniában és Írországban ekkor zarándokoltak el a temetőkbe, és ott tüzet gyújtva elijesztették az ártó szellemeket. Ilyenkor, az éjszaka és a nappal egyensúlyi helyzete miatt biztonságban végezhették el ezt a szertartásukat.

A Mabon név azonban modern, ilyen néven egy ünnepet sem tartottak: az 1970-es évek amerikai újpogányaitól ered. A keltáknál nem létezett ilyen néven ünnep (a név eredete Maponos vagy Maponus kelta fiatalságisten, illetve Mabon ap Modron, Arthur király walesi társa nevéből ered), viszont aratóünnep minden agrártársadalomban létezett az őskortól kezdve.

A Mabon név használatát ezért azoknak javasoljuk, akik a modern pogányságot követik. Akik az igazi ősi hitet választják, nos, egyszerűen nevezzék az aratás ünnepének.

Perszephóné és a görögök

Az ősi istennő-kultusz ünnepe őrződött meg a görög mitológiában: a Nagy Istennő (Démétér, azaz Dia Matér, „Az Istenek Anyja”) leánya, Perszephoné alászáll az Öreganya honába, ahonnan majd tavasszal új életre kélve tér vissza.

Az ősi hármas évkör emléke maradt meg abban is, hogy Perszephóné az év egyharmadát az alvilágban, kétharmadát az Olümposzon tölti. Tavasszal a földek és erdők virágba borulnak, a termés hamarosan szárba szökken, télen pedig férjével tölti az időt alvilági birodalmukban – ahol új életre kel.

Perszephoné (Koré) és Hádész. Kép forrása
Perszephoné (Koré) és Hádész. Kép forrása

Az ősi időkben ez a reinkarnáció, a megújulás tana volt, amit később már nem értettek meg. Ahogy azt se igazán, hogy a Leány, a Nagy Istennő fiatal aspektusa miért kettős természetű? Miért a szerelem és háború, a bőséges termés és a halál?

Mert mindezek az élet velejárói. A mag, amit elvetnek, olyan növényt terem, amelyet lekaszálnak. A fa megnő, majd kivágják és eszközök, építőanyag, játékok, fegyverek, tüzelő lesz belőle. Minden, ami születik, magában hordozza a saját halálát. A születést megelőző szerelem az élettel együtt tehát magát a halált is megidézi.

Mit tegyünk az őszi napéj-egyenlőség idején?

Az őszi napéjegyenlőség erre emlékeztet. Arassunk, mulassunk, bőségben éljünk – és kezdjünk felkészülni a télre, az elmúlásra.

Az elmúlás, búcsúzás és a számadás miatt az ősi hagyomány hagyatéka szerint ezen időszak a legjobb arra, hogy megemlékezzünk az őseinkről.

A mostani jeles ünnep kiváló alkalmat biztosít arra, hogy átgondoljuk, mi az, ami még visszahúzna minket.

Ez a második aratás, Lughnasad után

Eljött tehát az ideje az ünneplésnek és az azt követő belső figyelemnek. Meditációs gyakorlatokkal segíthetünk a hatékonyabb elengedésre, és a tartalékok képzésére.

Mabon ünnepe a betakarítás csúcspontja, amikor időt szánunk arra, hogy tiszteljük az évszakok változását és megünnepeljük az eredményes szüretet.

Elérkeztünk az őszi napéj-egyenlőséghez, az aratás hamarosan befejeződik

A mezőket már learatták, a beérett termést elraktározták az elkövetkező télre.

Az őszi napéjegyenlőség során jön el az ősi vallás hagyománya szerint a hálaadás ideje a bőséges termésért és minden más gyarapodásért az életben.

Ezen az ünnepen, a bőség és a hála az egész világban érezhetően jelen van.

Szertartások Mabon ünnepén

Egyéni utadtól függően sokféle módon ünnepelheted Mabont, de ilyenkor a fény és a sötétre való összpontosításon van a figyelem, mert ez az az idő, amikor a fény és a sötétség aránya azonos, így egyfajta nyugalmi egyensúly jön létre.

Miközben Földanya adományait ünnepeljük, elfogadjuk, hogy a termőföldek most megpihennek. Van ennivalónk, de a növények már elsárgultak, szunnyadnak.

A nyári forróság már mögöttünk van, de még melegek a nappalok… és tudjuk, jön a hideg tél. Ám most a hálára és bőségre összpontosítsunk és ehhez adunk javaslatokat, milyen rituálén vegyél részt az Ünnep során.

Szertartások Mabon, az őszi napéjegyenlőség ünnepe alkalmából

Mabon-oltár állítása

Ilyenkor már összegyűjtöttük a terméseket, amikkel Földanya gazdagon ellátott, ezért az ősz színeivel, terméseivel és jelképeivel díszítheted az oltárod.

Ez most az egyensúly és a gondolkodás ideje, a fényt és sötétséget követve. Íme néhány módja a bőség megünneplésének ezen a napon.

Mabon-oltár állítása. Kép forrása
Mabon-oltár állítása. Kép forrása

Tisztelet az Öreg-Anyának Mabonban

Ez a rituálé üdvözölni hivatott az Öreganya archetípusát és ünnepli az Istennő azon aspektusát, amelyeket nem mindig találunk megnyugtatónak vagy vonzónak, de mindig hajlandónak kell lennünk elismerni azt.

Alma rituálé

Ez a rituálé lehetőséget ad arra, hogy köszönetet mondj az Istennőnek a nagylelkűségéért es az áldásáért, a bőségért, azért, hogy élvezheted a föld varázsát, mielőtt a téli hideg beköszönt.

Számos pantheonban az alma isteni szimbólum. Az almafák jelképezik a bölcsességet és útmutatással szolgálnak.

Gyújtsd meg a szüreti gyertyákat, állj szemben az oltárral, és mindkét kezedbe fogj egy almát. Ha az oltárod a szabadban van, akkor emeld fel az almát az ég felé és érezd a hozzád érkező Istenek bölcsességét, energiáját.

Mondd:

Az alma szent, az Istenek szimbóluma, és benne rejlik a régiek tudása.

Ma este arra kérem az Istennőt, mindenek teremtőjét és gyermekeit, a kisebb isteneket és istennőket, hogy Áldjanak meg bölcsességükkel.

Mondd:

Öt pont egy csillagban, belül elrejtve. Egy a földért, egy a levegőért, egy a tűzért, egy a vízért, és egy utolsó a szellemért.

Ezután fordulj dél felé és mondd:

Szólítom a bölcseket, a tudás őrzőit, amint a nap elmozdul, és a tüze elhalványul, helyettesítsék az éj hidegével.

Alma rituálé

Végül fordulj nyugat felé és mondd:

Elgondolkodom a bölcs tanítók útmutatásain, és hagyom, hogy a hűvös őszi esők átmossanak egészen, megtisztítva a szívem és a lelkem.

Most emeld égig a pohár almabort / vagy szőlőből készültet/ és mondd:

Az év kerekének megfordulásával a föld minden nap kissé meghal. Biztos léptekkel indulok a növekvő sötét időszakába, mert az Istennő vigyáz reám, megvéd, vezet és biztonságban tart.

Most kortyolj a pohárból, és mikor megittad a bort, vagy almabort, gondolj tisztelettel az isteni erejére és energiájára. Olts el az egyik gyertyát és mondd:

Az isten az alvilágba ment pihenni.

A sötétség után várom a megújulást és az újjászületést.

Az almát hagyd egy éjszakán át az oltárodon, és másnap reggel ásd el a kertedben, felajánlásként a földnek.

Tűzhely és az otthon védelme rituálé

Ez egy egyszerű szertartás, aminek célja, hogy harmónia és biztonság legyen jelen a házadban és a házad körül.

Hála szertartás

Végezz egy rövid hálaszertartást, ezzel fejezve ki háládat Mabonban. Köszönj meg mindent, amid van: anyagi és szellemi javaid. Ülj le, és számold össze az áldásaidat. Sorolj fel mindent, amire áldásként tekintesz.

Őszi telihold- csoportos ünnepség

Ez a rituálé négy fő, vagy attól nagyobb csoport számára készült, hogy megünnepeljék az őszi telihold fázisát.

Mabon egyensúly meditáció

Lelkileg túlpörgöttnek érezheted magad, de a meditációval helyreállíthatod a lelki egyensúlyodat.

Ezt a rituálét bárhol elvégezheted, de a legjobb hely kint, este, amikor lemegy a nap. Díszítsd oltárod (vagy ha kívül van, használj lapos követ vagy fatönköt) színes őszi levelekkel, makkokkal, apró sütőtökkel és az évszak egyéb szimbólumaival.

Szükség lesz egy fekete és egy fehér, bármilyen méretű gyertyára. Beleteheted őket, akár gyertyatartóba akár egy tál homokba is.

Mabon egyensúly meditáció

A meditáció

Gyújtsd meg mindkét gyertyát, és mondd a következőket:

Éjjel-nappal egyensúly, világos és sötét egyensúly

Ma este egyensúlyt keresek az életemben,

ahogyan az az Univerzumban megtalálható.

Fekete gyertya a sötétség és a fájdalom elengedésért,

valamint azokért a dolgokért, amelyeket ki tudok küszöbölni az életemből.

Fehér gyertya a fényért, örömért

és minden bőségért, amelyet elő akarok hozni.

Mabonban, a napéjegyenlőség idején

harmónia és egyensúly van az Univerzumban,

és így lesz az életemben is.

Meditálj azon dolgokon, amelyeken változtatni szeretnél. Összpontosíts a rosszak kiküszöbölésére és a körülötted lévő jó megerősítésére. Helyezd a mérgező kapcsolatokat a múltba, ahová azok tartoznak, és fogadj új pozitív kapcsolatokat az életedben.

Engedd el a terhed és nyisd meg a szíved, tudván, hogy a lélek minden sötét éjszakájára másnap reggel napkelte jön.

Az Istennő áldása kísérjen minket utunkon!

Borítókép